ضماد زیبایی

مورد تایید دکتر روازاده

قیمت:
36,000 36,000 تومان %

تخفیف به ازای تعداد خرید

تعداد تخفیف قیمت بعد از تخفیف

ترکیبات: موم، روغن های گرم گیاهی و...

موارد مصرف: شاداب کننده صورت و لطافت بخش پوست

نحوه مصرف: شب ها به صورت بمالید.

مزاج: گرم وتر

منابع: مخزن الادویه، قرابادین، تحفه حکیم مؤمن، اکسیر اعظم


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط