حب شفا

مورد تایید دکتر روازاده

ترکیبات: تاتوره مدبر، زنجبیل مدبر، ریوند چینی مدبر و...
موارد مصرف: سردرد مزمن، ضعف معده و کبد، ترک تریاک
نحوه مصرف: 1-3 حب در روز بر حسب مزاج
منع مصرف: زنان باردار و اطفال با نظر پزشک
مزاج: گرم و خشک
منابع: قرابادین، تحفه، الاغراض و...


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط