روشور

لایه بردار طبیعی پوست بدن بر پایه چربی حیوانی

قیمت: 5,000 تومان

سفیداب یا روشور، نوعی لایه بردار طبیعی پوست بدن بر پایه چربی حیوانی است که به طور سنّتی در ایران معمولاً به شکل قرصهای سفیدرنگ گِرد تولید و عرضه شده و در هنگام استحمام به کار گرفته می شود.
با مالیده شدن بر سطح پوست به جمع آوری و زدودن سلّولهای مرده کمک می کند و باعث پاکیزگی و روشن دیده شدن رنگ پوست می شود. استفاده از این فراورده یا چیزی مشابه آن، مختص به ایران نبوده و در فرهنگ سایر ملل نیز سابقه استفاده از پاک کننده غیر شیمیایی دیده می شود.


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط