روغن خارش

مورد تایید دکتر روازاده

قیمت: 20,000 تومان

موارد استفاده:

رافع خارش های پوستی

منع مصرف: 

مالیدن آن به سر ممنوع.

نحوه مصرف: 

شیشه روغن را قبل از مصرف بمدت 5 دقیقه درون آب گرم قرار داده سپس خوب تکان دهید آنگاه در صورت امکان زیر آفتاب نشسته و محل خارش را با روغن مالش دهید.(روزی یکبار)
نبود آفتاب در روند رفع مشکل خللی ایجاد نمی کند.

توجه: 

دور از دسترس اطفال قرار دهید و از تماس با چشم خودداری شود.
بهتر است دارو بیرون از یخچال و در جای گرم نگهداری شود.


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط