سرکه انگور

مورد تایید دکتر روازاده

قیمت: 60,000 تومان

وزن (1لیتری)

برخی از خواص سرکه انگور: معین بر هضم،  لطافت  دهنده  غذا، ضد  انگل،  قابض،  همراه غذا مانع سیلان اخلاط بیماری زا به معده، مفيد در بیماری های  طحال و  التيام  زخم های گوارشی و سوختگی با آتش، رفع  خارش بدن، ضد گزش حیوانات سمی،  بندآورنده  خونریزی ها، رافع ورم پستان و بناگوش.

طبیعت: در دوم سرد و خشک

نوع بسته بندی: بطری شیشه ای


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط