صابون لباسشویی

مورد تایید دکتر روازاده

ترکیبات: روغن خوراکی، اشتان و...

موارد مصرف: شستشوی کلیه البسه توسط ماشین لباس شویی و یا به صورت دستی.

طریقه مصرف: برای استفاده دستی ابتدا صابون را درون آب گرم داخل تشت قرار داده پس از چند دقیقه به صورت متداول شروع به شستشوی دستی نمایید. جهت استفاده برای ماشین لباسشویی صابون را در یک کاسه آب جوش حل کرده و سپس قبل از روشن کردن ماشین لباسشویی مایع صابون را در داخل مخزن ماشین لباسشویی ریخته و آن را روشن کنید.

منع مصرف: بهتر است برای شستشوی بدن استفاده نشود.

منابع: قرابادین کبیر


ثبت نظر و امتیاز