خاکشیر

مورد تایید دکتر روازاده

قیمت:
43,500 43,500 تومان %

تخفیف به ازای تعداد خرید

تعداد تخفیف قیمت بعد از تخفیف

موارد مصرف: جوشانده آن، ملین و همراه یخ، قابض است.
جهت خنک کردن و پاکسازی کبد استفاده می شود.
برای افراد با طبع گرم و خشک، باعث افزایش رطوبت بدن است.
جهت دفع گرمی صفرا نیز مفید است.

مزاج: گرم و تر


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط