برگ سنا

مورد تایید دکتر روازاده

قیمت: 13,000 تومان

موارد مصرف: دم کرده آن همراه گل سرخ، جهت رفع یبوست مفید است.
در طب سنتی، مسهلی است که به اقصاء نقاط بدن نفوذ کرده و آن قسمت را پاکسازی می کند.
مصرف آن بیش از ۱۰ روز، ممنوع است.

مزاج: گرم و خشک


ثبت نظر و امتیاز