حب خاص

مورد تایید دکتر روازاده

ترکیبات: زعفران، کوکنار، شاه دانه و...

موارد مصرف: تسکین درد، جایگزین انواع مخدرها، بی خوابی، رفع عصبانیت.

نحوه مصرف: مصرف 1 عدد اختیاری است، بیش از آن تحت نظر پزشک.

مدت زمان مصرف: به تشخیص پزشک.

منع مصرف: در زمانی که ایجاد خواب آلودگی کند، از انجام کارهای ظریف و حساس جلوگیری شود.

مزاج: گرم و تر

منابع: قانون، تحفه حکیم مؤمن


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط