عرق رازیانه سنگین

مورد تایید دکتر روازاده

قیمت: 33,000 تومان

موارد مصرف: انسداد مجاری سینه، کبد، طحال، کلیه، مثانه، مقوی بینایی، معده، ضد نفخ، درمان قولنج، درمان کم خونی، بادشکن، معالجه تاخیر وقوع زمان قاعدگی، ضد ضعف اعصاب، باز کننده گرفتگی ها، رفع بلغم، زیاد کننده شیر مادران، معطر کننده، محرک، مدر و قاعده آور.

نحوه مصرف: صبح ها یک استکان میل شود.

مزاج: در اول سوم گرم (+7)و در آخر اول خشک (+3)


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط