تخم کاسنی

مورد تایید دکتر روازاده

وزن ( 50 گرم )

کاسنی، گیاهی است علفی و به صورت خودرو در باغ ها و چمن زار ها، در مناطق معتدل می روید. ریشه و برگ و عصاره این گیاه، مصرف دارویی دارد.

موارد مصرف: برطرف کننده عطش مفرط، مدر صفرا و کم کننده حرارت بدن است.
در درمان اسهال، تب، دفع سنگ کلیه و مثانه، دفع سموم از بدن و امراض کبد مفید است.

مزاج: سرد و تر


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط