عرق اسطخدوس سنگین

مورد تایید دکتر روازاده

قیمت:
45,000 45,000 تومان %

تخفیف به ازای تعداد خرید

تعداد تخفیف قیمت بعد از تخفیف

موارد مصرف: آرام بخش، باکتری کش، ادرارآور، ضد وسواس های سوداوی، رفع دل پیچه، ضد میگرن و سر درد، مالیخولیا و سستی، بر طرف کننده عفونت دستگاه تنفسی، خواب گرفتگی اعضاء، پریدگی ناگهانی اعضاء، دردهای رماتیسمی، لرزش بدن، رفع غم و اندوه، مفید در درمان ضربه های مغزی و سرگیجه.

نحوه مصرف: یک استکان قبل از هر غذا میل شود.

مزاج: گرم و خشک


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط