انفیه (عطسه آور)

برای ایجاد عطسه، تخلیه مواد زائد از مغز و سینوس‌ها، تسکین و درمان دردهای سینوزیتی

قیمت: 36,000 تومان

دوای انفیه

ترکیبات: برگ ساییده یا خرد شده تنباکو، ریشه کندش، ریشه خربق و...

موارد مصرف: برای ایجاد عطسه، تخلیه مواد زائد از مغز و سینوس ها، تسکین و درمان دردهای سینوزیتی و...

نحوه مصرف: روزی یک بار بو کرده تا عطسه کنید.

مدت زمان مصرف: به تشخیص پزشک.

مزاج: گرم و خشک

منابع: مخزن الادویه، قرابادین، تحفه حکیم مؤمن، اکسیر اعظم


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط