دوای آسم و آلرژیک

مورد تایید دکتر روازاده

ترکیبات: به دانه، دارفلفل، بادیان، نشاسته، بارهنگ و...

موارد مصرف: مفید برای حساسیت، آلرژی، سرفه های خشک و آسم.

نحوه مصرف: یک قاشق مرباخوری در یک استکان آب جوش حل شود تا لعاب دهد، صبح و شب مصرف شود.

مدت زمان مصرف: به تشخیص پزشک
 
مزاج: معتدل

منابع: قانون در طب جلد 5


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط