قطره زیتون

واکس گوش، ضعف شنوایی

ترکیبات: روغن زیتون خالص

موارد مصرف: واکس گوش، ضعف شنوایی

نحوه مصرف: طبق دستور پزشک

منع مصرف: پارگی پرده گوش ممنوع
 
مزاج: گرم وخشک

منابع: مخزن الادویه ، قرابادین، تحفه حکیم مؤمن، اکسیر اعظم


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط