پادسنگ صفرا

مورد تایید دکتر روازاده

قیمت: 100,000 تومان

ادعای ما به خاطر این است که تکه های خورد شده ی سنگ صفرا در زمان مصرف دوا به صورت اسهال قابل مشاهده است
هر قوطی پادسنگ کیسه صفرا برای مصرف 8 روز میباشد که اکثر بیماران با همین 8 روز درمان میشوند و معدود افرادی نیاز به خرید بسته دوم دارند.
نکته قابل توجه این است که این دوا کبد را هم پاکسازی میکند و صددرصد طبیعی و معدنی میباشد.
ترکیبات: مواد معدنی، حجرالیهود
عوارض: اسهال موقت که طبیعی می باشد.
منع مصرف: کولیت و زخم روده، زنان باردار،زخم های گوارشی و بواسیر


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط