منضج و مسهل سودا

مورد تایید دکتر روازاده

ترکیبات
اسطوخودوس،افتیمون،زرشک سیاه،گل ختمی،رازیانه،شاهتره،شیرین بیان،ترنجبین و …

موارد مصرف
در افرادی که غلبه سودا دارند تعدیل قوام خلط و تنقیه خلط سودا و خلط سوداوی را می پزاند و آماده دفع می کند.تقویت مغز،رقیق کننده خون.

مزاج آن معتدل به گرم و تر است.

توجه: مصرف طبق نظر پزشک انجام شود.


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط