حب اطریفل افتیمونی

مورد تایید دکتر روازاده

ترکیبات: پوست هلیله کابلی، آمله مقشر، بلیله، تربد مجوف، افتیمون شامی، سنا مکی، رازیانه، اسطوخودوس، گل سرخ، نمک هندی و ...

موارد مصرف: پاک سازی دماغ از مواد سوداوی، رفع عوارض روان در جنون، رفع بیماری های بارده دماغی، ضد اضطراب و ناراحتی، مالیخولیا، رفع غلظت خون، رقیق کننده اخلاط، ملین، مدر، تقویت معده، مسهل سودا و صفرا و بلغم و...

نحوه مصرف: روزی 4 حب بعد از هر وعده غذایی

مزاج: گرم و خشک

منابع: قرابادین، تحفه، راز درمان، الحاوی و...


ثبت نظر و امتیاز
محصولات مرتبط